วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

               
                             
            


                          

                                     
         การสอนดนตรีพื้นบ้าน   โปงลาง